အချိန်သည်နီးကပ်လာနေပြီ

ခရစ်တော်ပြန်ကြွာလာဖို့အချိန်သည် နီးကပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း သတိပြုစေလိုသည်


မႆဲ ၂၄း၄၄ ထို႔ေၾကာင့္သင္တို႔သည္ ျပင္ဆင္လ်က္ေနၾကေလာ့။အေၾကာင္းမူကား၊သင္တို႔မထင္မွတ္ေသာ အခ်ိန္နာရီ၌ လူသားသည္ ၾကြလာလိမ့္မည္။


ခရစ္ေတာ္ျပန္လာခ်ိန္သည္ နီးသည္ထက္နီးလာေနျပီျဖစ္သကဲ့သို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရ႔ဲအေျခအ အေနဟာလည္း တစ္ေန႔ျပီးတစ္ေန႔၊တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ္ေဖာက္ျပန္လို႔ေနျပီ။ယေန႔ သိပၸံပညာသည္ အံ့မခန္းတိုးတက္ လာသည့္အတိုင္း ကမၻာၾကီးအားျခိမ္းေျခာက္လာကာ အေကာင္းဖက္သြားေနရမည့္အစား အဆိုးဖက္သို႔ဦးတည္ ေနျပီျဖစ္၏။စစ္မက္ေရးရာကလည္း ကမၻာၾကီးကို တစ္ေန႔ျပီးတစ္ေန႔ ျခိမ္းေျခာက္လာျပီျဖစ္သည္။ကမၻာၾကီးသည္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းသို႔မဦးတည္ဘဲ စစ္ၾကီးဒုကၡဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည္ကို သင္လည္းသတိျပဳေနေပလိမ့္မည္။


အကယ္၍ ကမၻာၾကီးစစ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ အစာေရစာငတ္ျပတ္ေခါင္းပါးမႈ႔ေတြျဖစ္လာနိုင္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံအစိုးရသည္ စစ္ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္(သို႔) သဘာ၀ေၾကာင့္ အစာျပတ္လပ္မႈ႔ေတြျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ အေရး ေပၚအတြက္ အၾကာၾကီးထားနိုင္မည့္ အစားအစာမ်ားကို ၾကိဳတင္သိုေလွာင္မႈ႔မ်ားျပဳလုပ္ေနၾကျပီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သာမက အခ်ိဳ႔ ကေနဒါ၊ဂ်ာမဏီ၊စေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္လည္းအလားတူျပင္ဆင္မႈ႔မ်ား ျပဳလုပ္ေနၾက ျပီ။ ထိုျပင္ဆင္မႈ႔သည္ အေရးၾကံဳလာလွ်င္ ထုတ္သံုး၍ အသက္ရွင္ရန္ျဖစ္သည္။ကာယအသက္ရွင္ရန္အတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ႔ပင္ျဖစ္သည္။ခရစ္ေတာ္ျပန္လာခဲ့ရင္ ထိုျပင္ဆင္မႈ႔ သည္ အက်ိဳးမရွိပါ။ ထာ၀ရအသက္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ႔ရွိျပီလား။


ခရစ္ေတာ္က (ထိုအေၾကာင္းအရာအလံုးစံုတို႔ကိုျမင္ရလွ်င္ ..... လူသားသည္ တံခါး၀တိုင္ေအာင္အနီးသို႔ေရာက္ေၾကာင္းကို သိမွတ္ၾကေလာ့။ မႆဲ၊ ၂၄း၃၃)


ခ်စ္စြာေသာမိတ္ေဆြ---- အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား။ခရစ္ေတာ္ျပန္လာလွ်င္ သင္ပါမည္လား။မိမိကို မိမိ စိတ္ခ် မႈ႔မရွိေသးဘူးဆိုရင္ ယခုပင္ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ေခၚဖိတ္လက္ခံလိုက္ပါ။ဤသတင္းေတြေၾကာင့္စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႔ေနစရာမလိုပါ။ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းပါက ခဲယာဥ္းေသာကာလ၌လည္း ကယ္မမည္ျဖစ္သည္။ ဆာလံ ၂၃

2 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon