သင့္ကိုသိပ္ခ်စ္သူ

ေလာကမွာ ဘယ္သူရွိအံုးမလဲ


သင့္ကို ခရစ္ေတာ္က သိပ္ခ်စ္တယ္။သိပ္ကိုတန္ဖိုးထားတယ္။ သင္ပ်က္စီးဆံုးရႉံးမွာကိုလည္းမလိုခ်င္ဘူး။ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနတာကိုလည္း မျဖစ္ေစလိုဘူး။သတိႏွင့္အျမဲတမ္းၾကည့္ရႉေပးေနတယ္။ သင္ဒုစရုိက္ျပဳမိသည့္အခါတိုင္း ခရစ္ေတာ္ နာက်င္စြာခံစားေနရတယ္။သင့္ကိုလည္း ဥေကၡာမျပဳနိုင္ဘူး။ သင္ေျခေခ်ာ္လုေသာအခါ သင့္လက္ကိုတြဲေခၚသြားတယ္။ဒါေပမဲ့ သင္အတင္းရုန္းျပီး ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ ေျခာက္ခန္းေနတဲ့အေမွာင္ထဲ ေလွ်ာက္သြားခဲ့တယ္။ ကိုယ္ေတာ္က ထိုေနရာကိုလိုက္မလာဘူး။အေ၀းကေန ေခၚလ်က္ သင္ျပန္လာမည့္အခ်ိန္ထိ စိတ္ရွည္ရွည္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေပးခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လိုက္မလာသလဲဆိုရင္ ထိုေနရာဟာ ကိုယ္ေတာ္သြားရမည့္ေနရာမဟုတ္လို႔ပါပဲ။ သင္ျပန္လာမယ္ဆိုရင္ အေကာင္းဆံုး မစေပးဖို႔ျပင္ဆင္ေနတယ္။

ကိုယ္ေတာ့္ေမတၱာက တုႏိႉင္းမမွီနိုင္ ၾကီးမားလွတယ္။ သင္သိလား။

0 views
  • YouTube
  • Facebook Social Icon