သင္ကိုးကြယ္ေသာဘုရားဘယ္သူလဲ

မိမိကိုးကြယ္ေသာဘုရားဟာ ဘယ္လိုဘုရားလဲဆိုတာမသိလို႔ မအားကိုး၊မေၾကာက္ရြံ့တတ္ဘူး။သင္ကိုးကြယ္ေနတဲ့ဘုရားဟာ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤဆင္းရဲ ဒုကၡကုိငါခံရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ရွက္ေၾကာက္ ျခင္းမရွိ။ အဘယ္သူကို ငါယံုၾကည္သည္ဟု ငါသိ၏။ သူ၌ငါအပ္ထား ေသာအရာ ကိုလည္း၊ ထုိေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ ေစာင္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ ဟုငါသေဘာက်၏။ ၂တိ၊၁း၁၂


ယေန႕မ်ားစြာေသာ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူမ်ားက အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ လာၾကသည့္အခါ မိမိသည္အဘယ္သူကို ယံုၾကည္ မွန္းမသိၾကေတာ့ပါ။မိမိယံုေနတဲ့ ဘုရားက ဘာမွမတတ္နိုင္သလိုလို ဘုရားကို ေခၚမည့္အစား၊အကူအညီေပးနိုင္မည့္သူကိုဘဲ လိုက္ရွာၾကတတ္ၾကတယ္။ႏွာ ေခါင္းနဲ႕အသက္ရႈခ်င္းအတူတူလိုက္အားကိုးတတ္ ၾကတယ္။တစ္ခုခုကို အစျပဳ ေတာ့ မယ္ဆိုရင္လည္း ေငြရွိတဲ့သူ၊ပညာတတ္တဲ့သူ စတဲ့အရာေတြကိုသာ အား ကိုးတတ္ၾကတယ္။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က- ႏွာေခါင္းႏွင့္ အသက္ရႈတတ္ေသာ လူသတၱဝါကုိ မကုိးစားၾကႏွင့္၊၊ ထုိသုိ႔ေသာသူကုိအဘယ္သုိ႔ ပမာဏ ျပဳစရာ ရွိသနည္း၊၊ ေဟရွာ၊ ၂း၂၂


မိတ္ေဆြ..... သင္ အဘယ္သူအားယံုၾကည္သည္ကို သင္သိရဲ႕လား။ သင္ယံု ၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ဘုရားဟာ ဘယ္လိုဘုရားမ်ိဳးလည္းဆိုတာ သိရဲ႕လား။ကၽြန္ပ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္တဲ့ဘုရားဟာဘယ္သူလဲ ဆိုတာကို က်ေနာ္ေကာင္းေကာင္း သိတယ္။ အဲဒီဘုရားဟာ ေရကိုစပ်စ္ရည္ျဖစ္ေစတဲ့ဘုရား၊ ေက်ာက္ထဲကေရ ထြက္ေစတဲ့ဘုရား၊ပင္လယ္ ကိုႏွစ္ျခမ္းကြဲေစတဲ့ဘုရား၊ေသေသာသူ ထေျမာက္ ေစတယ္.. မက်န္းမာေသာသူ က်န္းမာေစတယ္.. အရာခပ္သိမ္းကိုပိုင္ဆိုင္ျပီး အရာအားလံုးကိုတတ္နိုင္တဲ့ ဘုရားဘဲျဖစ္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြ...ထိုဘုရားကို သင္ယံုၾကည္ေနပါလ်က္နဲ႕ ဘာျဖစ္လို႔စိတ္ဓါတ္က်ေန ရမွာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ အားငယ္ေနရမွာလဲ။ေယရႈက ငါသည္ေလာကကို ေအာင္ ျပီလို႔ေျပာတာ အလကားမဟုတ္ဘူး။ေယရႈ ကိုယံုေသာသူက ေလာကကို ေအာင္ေသာသူျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ဘုရားဟာ တန္ခိုးၾကီးမားတဲ့ ေမတၱာေတာ္ရွင္၊ ကရုဏာေတာ္ရွင္ ဘုရားဆိုတာမေမ့ပါနဲ႕။ (ဟာေလလုယာ

0 views
  • YouTube
  • Facebook Social Icon