မနစ်က ဒီချိန်ဆို


မနှစ်ကအမှတ်တရ ကယ်ရီသီချင်းတွေဆို


တပည့်တော်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ကြပြီလဲ

31 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon