ဘုရားသခင်သည် သင့်ကိုဘယ်လိုစကားပြောမလဲ။ နားထောင်ပါ။

ယူနီကုတ် 👉 ဘုရားသခင်သည် စကားပြောသော ဘုရားဖြစ်သည်။ လူနားလည်အောင်ပြောသည်။ ရှင်းလင်းသည်။


ကိုယ်ကပဲပြောသောသူမဟုတ်ပဲ။ ဘုရားသခင်ဘာပြောသလဲဆိုတာ နားစွင့်ပါ။

ကိုယ်တော်သည် အဘယ်သို့မိန့်တော်မူမည်ကို နားထောင်မည်။

* ပတ်ဝန်းကျင်၊သဘာ၀ အားဖြင့်လည်း သင့်ကိုကိုယ်တော်က စကားပြော သွန်သင်နိုင်တယ်။

* အနားက လူတွေအားဖြင့်လည်းသွန်သင်စကားပြောနိုင်သည်။

* နှုတ်ကပတ်တော် အားဖြင့်လည်း စကားပြောမည်ဖြစ်သည်။

* တရားဟောချက်များ၊သက်သေခံချက်အားဖြင့်လည်း ဘုရားစကားသံကိုသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။


ဘုရားသခင်သည် လူနားလည်နိုင်မည့် အရာအားဖြင့်စကားပြောသွန်သင်ပါသည်။ ထာဝရဘုရားသည် အဘယ်သို့ပြောမည်ကို နားထောင်ပါ။ဆင်ခြင်ပါ။အဘယ်သို့ပြောသည် ကိုလည်းဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပါ။လွဲမှားစွာ ကိုယ်တော်က စကားမပြောပါ။ ကိုယ်တော်ကပြောလျှင် ရှင်းလင်းပြတ်သားပါသည်။ ကိုယ်တော်ပြောသောစကားသည် အတွင်းနှလုံးသားကို ဝမ်းမြောက်စေခြင်းသာမက

ကိုယ်တော် ပြောမည့်စကားကို နားထောင်ကြစို့။

74 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon