ဘုရားကိုရွာဖို႔လူေတြကိုမၾကည့္ပါနဲ႔

လူဆိုတာမျပည့္စံုဘူး

ဘုရားကိုရွာဖို႔လူေတြကိုမၾကည့္နဲ႕။လူေတြကိုၾကည့္ျပီး ဘုရားကိုရွာရင္ စစ္မွန္တဲ့ဘုရားကို သင္ေတြ႔နိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ လူေတြကမျပည့္စံုၾကဘူးေလ။ ခရစ္ယာန္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ခရစ္ယာန္နဲ႔မတူေအာင္ ျပဳမူက်င့္ၾကံၾကတယ္။ထို႔အတူ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ဟိႏၵဴဘာသာ၊မူဆလင္ဘာသာေတြကလည္း ဒီအတိုင္းဘဲ။ ဘာသာတရားတိုင္းကေကာင္းပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ဘာသာတရားကလူကိုမကယ္နိုင္ဘူး။ ဘာသာေတြေကာင္းေပမဲ့ လူေတြမေကာင္းဘူး။


စစ္မွန္တဲ့ ဘုရားဆိုတာ ေနာင္တမလြန္အတြက္အားမခံေပးနိုင္တဲ့ ေသျခင္းကိုေအာင္နိုင္ေသာ ဘုရားပဲျဖစ္တယ္။ထိုဘုရားက ေယရႈခရစ္ေတာ္က လြဲရင္ ေကာင္းကင္ေအာက္ေျမၾကီးေပၚမွာ ကယ္တင္နိုင္ေသာ နာမ မရွိဘူး လို႔ က်မ္းစာကေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေသျခင္းမွာ လမ္းဆံုးရင္ အဲဒီဘုရားက ဘယ္လိုလို႔တမလြန္အတြက္ အာမခံေပးနိုင္မလဲ။ လူက ေကာင္းေအာင္လုပ္နိုင္၊ေနနိုင္ရင္ ဘုရားမလိုဘူး။ ဘုရားဆိုတာ ကယ္တင္နိုင္ေသာသူျဖစ္တယ္။


ေယရႈဘုရားဆိုတာ ေသျခင္းမွာလမ္းဆံုးသြားတာမဟုတ္ဘူး။ေသျပီးမွ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ေသျခင္းမာန္ကိုေအာင္၍ အသက္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔၊ယေန႔၊ေနာင္ကာလအစဥ္ မေျပာင္းမလဲ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားလည္းျဖစ္ပါတယ္။


ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာသူ အားလံုးထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္းအခြင့္ရၾကမည္ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြ ... ယံုၾကည္လိုက္ပါ။ သင္တကယ္ အသက္ရွင္ခြင့္ရမွာျဖစ္တယ္။ ေနာင္တမလြန္ ကိုသင္ဘယ္ေတာ့ကူးသြားမလဲ ဆိုတာေသခ်ာသိလို႔လား။ မိနစ္စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္ ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာမသိဘူး မိတ္ေဆ။


Pastor Manar Chai

7 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon