ဘ၀ကိုအရႈံးမေပးနဲ႔

သင္ဟာအၿမဲတမ္း ေအာင္ျမင္မည့္သူျဖစ္ေၾကာင္း စဥ္းစားပါ။၀န္ခံပါ။ ေအာင္ျမင္ေသာသူအျဖစ္ ဘုရားကေရြးခ်ယ္ထားလို႔ပါပဲ


သင့္ဘ၀ကိုလြယ္လြယ္နဲ႔ဘယ္ေတာ့မွ အရႉံးမေပးပါနဲ႔။ မယံုၾကည္သူေတြေတာင္ လဲျပီးျပန္ထနိုင္ၾကေသးတာပဲ။ မူးယဇ္ဘိန္း၊အရက္ေသစာ စြဲလို႔ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္ေနတာေတာင္ ျပန္ထျပီး ကမၻာေက်ာ္သြားသူေတြအမ်ားၾကီးပါ။ သူတို႔ေတြထက္ သင္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ဘုရားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားသူမဟုတ္ဘူးလား။ လွည့္စားျခင္းတစ္ခုေၾကာင့္ ယခုသင့္ဘ၀ေခ်ာ္လဲခဲ့ေပမဲ့ ျပန္ထဖို႔ဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္ဘ၀အနာဂတ္ကို ကိုယ္ေတာ္တာ၀န္ယူတယ္။ ယေန႔ သင္ အနိမ့္ဆံုးမွာရပ္ေနေပမဲ့ သင္ရပ္တည္ေနတာ ေယရႉျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အျမင့္ဆံုးကို ဆြဲတင္သြားမွာျဖစ္တယ္။ သင့္ဘုရားက ေနာက္ေခ်းပံုထဲက ခ်ီးေျမွာက္၍ မင္းသားေနရာကို ေပးတဲ့ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ဘ၀အေျခအေနဘာျဖစ္ေနသလဲအေရးမၾကီးဘူး။အတိတ္ကို ထားခဲ့ ၊ဘ၀သစ္ထဲ အနာဂတ္သစ္ထဲမွာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူလွမ္းသြားလိုက္ပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ မက်ရႉံးဘူး။

0 views
  • YouTube
  • Facebook Social Icon