ပင္ပန္းေနၿပီလား

၀မ္းနည္းစိတ္ပ်က္အားငယ္ေနၿပီလား။ ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုဖတ္ၾကည့္ပါ၀န္ေလးေနပါသလား . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~

မိတ္ေဆြ . . . သင္ထမ္းေနရေသာ၀န္သည္ ေလးေနပါသလား။သင္ခံစားေနရ ေသာအခက္အခဲ၊ ဒုကၡျပႆနာသည္ၾကီးမားလြန္းလို႔ စိတ္ပ်က္၀န္ေလးေနတယ္ မဟုတ္လား။ဟုတ္ပါတယ္။သင္ဘယ္လိုပဲစဥ္းစား၊စဥ္းစား ထြက္ေပါက္မရွိဘူး။ စဥ္းစားေလ စိတ္ပ်က္ေလမဟုတ္လား။ဘယ္သူကမွ သင့္ရဲ႔ဒုကၡျပႆနာကိုနား လည္မေပးနိုင္ဘူး။မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုဖြင့္ေျပာေပမဲ့ သူတို႔ကလည္း Sorry ပါလို႔ေျပာတာကလြဲရင္ဘာမွလုပ္မေပးနိုင္ဘူး။စဥ္းစားရင္း ရူးခ်င္ေလမဟုတ္လား။ ဘာမွမပူပါနဲ႔။ ... သင့္ဘ၀မွာ သင့္ကိုကယ္နိုင္တဲ့သူ၊ အားေပးကူမနိုင္မည့္သူရွိပါ တယ္။... သူကေတာ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားပဲ။ မိတ္ေဆြ ... သင့္ဘ၀ဘာျဖစ္ေနသလဲဆိုတာအေရးမၾကီးဘူး။ ေယရႈကို သင္ျမင္လိုေသာဆႏၵရွိဖို႔ပဲအေရးၾကီးပါတယ္။ ေယရႈကိုသင္ ယံုၾကည္ဖို႔ပဲလိုပါ တယ္။ စုတ္ျပတ္သတ္ေနတဲ့ ျပည့္တန္ဆာမ၊ တရားအရအေသခံရ ေတာ့မဲ့ ျပည့္တန္ဆာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေယရႈႏွင့္ေတြ႔လို႔ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရတယ္။ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္လံုးလံုး ေသြးသြန္အနာေရာဂါစြဲျပီး ေဆးကုသတာ ရွိသမွ် ပစၥည္း ကုန္ေနပါျပီ။ ေယရႈကိုယံုၾကည္စြာနဲ႔ထိေတြ႔လိုက္ခ်ိန္မွာဘာမွမကုန္က်ပဲတစ္ကိုယ္ လံုးက်န္းမာသြားခဲ့ျပီ။ ေယာသပ္ကို ကၽြန္ဘ၀ကေန ၀န္ၾကီးအထိခ်ီးေျမွာက္ ခဲ့တယ္။ ထိုဘုရားဟာေယရႈဘုရားပါမိတ္ေဆြ။သင္တကယ္ဆႏၵရွိရင္၊ သင္တ ကယ္ယံုျပီး လက္ေတြ႔လုပ္ရင္ တကယ္ျဖစ္ပါတယ္မိတ္ေဆြ။ သင္ဘယ္ေလာက္ အခက္အခဲျပသနာေတြရွိေနပါေစ၊ သင့္ဘ၀စုတ္ျပတ္သတ္ေနရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါေစ၊ သင့္အျဖစ္မွန္ကို၀န္ခံျပီး ကိုယ္ေတာ္ဆီလာပါ။ ေယရႈက ... ၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔ ငါ့ထံသို႔လာၾကေလာ့။ ငါသည္ခ်မ္းသာ ေပးမည္'' . ........

46 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon