နာရေးပံ့ပိုးမှု့များအတွက် ကျေးဇူးတင်ခြင်း

အသင်းတော်မိသားစုဝင်များ၏ စေတနာစိတ်နှင့်ပံ့ပိုးပါဝင်ခြင်းများအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။


Esther Shwe ၏အမ ခေါ်တော်မူခြင်းခံရသည့်သတင်းကြောင့် အသင်းတော်မှ မိသားစုဝင်များအသီးသီးမှမေတ္တာပြပံ့ပိုးနှစ်သိမ့်ဆုတောင်းပေးကြခြင်းအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရာသီဥုတုမကောင်း၊ ရောဂါဆိုးရွားသည့်ကြားက တကူးတကလာရောက်ဆုတောင်းနှစ်သိမ့်ပေးကြသော သင်းဝင်ယုံကြည်သူမိသားစုအသီးသီးတို့အားလည်း ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ အယောက်စီတိုင်းကို ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။

15 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon