နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူ


Pastor Daniel ထံမှနှုတ်ကပတ်တော်ဓမ္မအမွေခံယူ

------------------------------------------


31 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon