ဆုတောင်း

အသင်းတော်၏ နွေးထွေးသောမိသဟာယကို ပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ အသင်းတော်က ကြိုးစားဆုတောင်းလျက်ရှိနေကြပါသည်။ ယနေ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသောအခက်ခဲများကိုလည်း ခရစ်တော်အားဖြင့် ကျော်လွှားနိုင်ကြဖို့ အထူးဆုတောင်းလျက်ရှိကြပါသည်။8 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon