ကိုယ္ေတာ္အတြက္ဆိုမညီးမညဴ

လူတိုင္းက ကိုယ့္အတြက္ကိုသာ နံပတ္တစ္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ၾကတာအမွန္ပါ။ ထိုၾကားထဲမွာ ကိုယ္ေတာ့္အတြက္ဆိုရင္ မညီးတမ္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ ငယ္သားေကာင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။Pastor Immanuel & Sayama Ja Buu

ေလာကႀကီးထဲတြင္ ဦးစားေပးစရာအမ်ားႀကီးရွိပါသည္။ လုပ္ခ်င္ေသာအရာႏွင့္မလုပ္ခ်င္ေသာအရာမ်ားလည္း အေျမာက္မ်ားရွိသည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက လုပ္ခ်င္ေသာအရာကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္တတ္ၾကၿပီး လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာအရာမ်ားကိုေတာ့ သိပ္အေရးမထားတတ္ၾကပါ။ လုပ္ခ်င္ေသာအရာကို သူမ်ားေျပာစရာမလိုပဲ ခိုင္းစရာမလိုပဲ လုပ္ေဆာင္တတ္သည္။ မလုပ္ခ်င္ေသာအရာကိုက်ေတာ့ အဆင္မေျပသည့္အခါ ညီးညဴကာ ေက်ာခိုင္းတတ္ၾကသည္။ စာဖတ္သူႏွင့္က်ေနာ္အပါအ၀င္ ထိုနည္းအတူျဖစ္ေပမည္။


ကၽြန္ပ္တို႔အသင္းေတာ္တြင္ ဘုရားအမႈ႕ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ မအားမလပ္သည့္ၾကား၊ မေပါ့မပါးသည့္တိုင္ မညီးမညဴပါ၀င္တတ္တဲ့ ဆရာမကိုၾကည့္ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းသကဲ့သို႔ ခြန္အားလည္းျဖစ္မိပါသည္။ ရသည္ဆုေက်းဇူးကို ရသည့္အခြင့္အေရးတိုင္းတြင္ အစြမ္းကုန္အသံုးျပဳသြားသည္မွာ အတုယူစရာပင္ျဖစ္သည္။


ဘုရားအမႈ႕ေတာ္၌ပါ၀င္ျခင္းသည္ သိပ္မြန္ျမတ္လွသည္။ မဂၤလာရွိပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းက အခြင့္အေရး ရၾကေသာ္လည္း ထိုအခြင့္အေရးကို ရယူတတ္ေသာသူ၊ ျမင္ေသာသူကရွားပါသည္။ အခြင့္အေရးကိုအၿမဲ ေစာင့္ပါ။ ရေသာအခြင့္အေရးတိုင္းမွာ ခက္ခဲသည္ျဖစ္ေစ၊ အဆင္မေျပသည္ျဖစ္ေစ မညီးမညဴစတမ္း သစၥာနဲ႔ ပါ၀င္ဆက္ကပ္ပါ။ သင္ကိုယ္တိုင္မက သင့္မိသားစု၊ သားသမီးထိတိုင္ မဂၤလာျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ညီးတြားျခင္းသည္ စာတန္လက္နက္ျဖစ္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းေသာ့ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

28 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon