ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်း


Our brother Emmanuel sharing about the gospel.

ကျွန်ပ်တို့အသင်းတော် စတင်ကတည်းက အတူလက်တွဲပါဝင်လာသော အမှု့တော်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းတော်ကို တစ်လတစ်ကြိမ်ခန့်လာရောက်ပြီး နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဝေငှတိုက်တွန်းခွန်အားပေးလေ့ရှိပါသည်။ သူလာရောက်ခွန်အားပေးတိုင်း အားလုံးကခွန်အားရယူကြပါတယ်။ ဘုရားသခင် ဆက်လက်အသုံးပြုပါစေ။ ကျွန်ပ်တို့ကို ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ ဆရာမ Ja Buu ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဆက်လက်အသုံးပြုပါစေ။


It has been a ministry that has been with us since our church began. He usually visits the church once a month to give and strengthen the Word. Whenever he comes to give us strength, everyone gets strength. May God continue to use it. Special thanks to Ja Buu for translating us. May God continue to use it.


With the guest.

21 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon