ကျေးဇူးတော်လုံလောက်တယ်

ကိုယ်တော်ပေးတဲ့အထဲက ကိုယ်တော်ကိုပြန်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။

အလှုငွေဆက်ကပ်ပေးနေသော Joshua Thang

ပေးစရာဘာမှမရှိရင် သင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအတွင်းဝိညာဉ်၊ သင့်ရဲ့အချိန်၊ သင့်ရဲ့ခန္ဓာပေးလိုက်ပါ။

မုဆိုးမရဲ့ပေးကမ်းခြင်းဟာ အရေအတွက်အားဖြင့်နည်းပါသော်လည်း ခရစ်တော်ရှေ့မှာ ချီးမွမ်းစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပေးချင်သောစေတနာ နှလုံးသားရှိနေပါက ပေးစရာကို ဘုရားသခင်ကအစဉ်ပြင်ဆင်ပေးပါသည်။ ခပ်သိမ်းသောအရာဟာ ကိုယ်တော်အထဲက၎င်း၊ ကိုယ်တော့်အဖို့၎င်းဖြစ်တယ်လို့ ကျမ်းစာကသွန်သင်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်လုံလောက်ကြောင်း ဝန်ခံလျက် ပေးကြည့်ပါ။© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon