ကျေးဇူးတော်လုံလောက်တယ်

ကိုယ်တော်ပေးတဲ့အထဲက ကိုယ်တော်ကိုပြန်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။

အလှုငွေဆက်ကပ်ပေးနေသော Joshua Thang

ပေးစရာဘာမှမရှိရင် သင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအတွင်းဝိညာဉ်၊ သင့်ရဲ့အချိန်၊ သင့်ရဲ့ခန္ဓာပေးလိုက်ပါ။

မုဆိုးမရဲ့ပေးကမ်းခြင်းဟာ အရေအတွက်အားဖြင့်နည်းပါသော်လည်း ခရစ်တော်ရှေ့မှာ ချီးမွမ်းစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပေးချင်သောစေတနာ နှလုံးသားရှိနေပါက ပေးစရာကို ဘုရားသခင်ကအစဉ်ပြင်ဆင်ပေးပါသည်။ ခပ်သိမ်းသောအရာဟာ ကိုယ်တော်အထဲက၎င်း၊ ကိုယ်တော့်အဖို့၎င်းဖြစ်တယ်လို့ ကျမ်းစာကသွန်သင်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်လုံလောက်ကြောင်း ဝန်ခံလျက် ပေးကြည့်ပါ။6 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon