​အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးခွန်းများကို သေချာစွာဖတ်ရှုပြီးလျှင် အဖြေမှန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ 

Take Our Quiz ✍🏻ဖြေဆိုပါ
၁။ ဘုရားသခင်သည်သင်၏နှလုံးသားကိုမည်သို့တိုက်ရိုက်စကားပြောသနည်း။
၂။ ဘုရားသခင်က မိမိလူတို့ကိုမည်သို့စကားပြောသနည်း
၃။ ဘုရားကျောင်းတက်သည့်အခါ မည်သည့်အရာကိုရှာဖွေမျှော်လင့်ခဲ့သနည်း။
၄။ သင့်အတွက်ဘုရားသခင့်သတင်းစကားကဘာလဲဆိုတာသင်သိဖို့သေချာတဲ့နည်းလမ်းကဘာလဲ။
၆။ အောက်ပါတို့တွင်အမှန်ကိုရွေးချယ်ပါ။
၇။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်အမှန်ကိုရွေးပါ။
၈။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ကိုဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းအားဖြင့် လူဦးရေမည်မျှကရေးခဲ့ကြသနည်း။
၉။ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူရခြင်း၏အဓိကအချက်သည်မည်သည့်အရာကြောင့်နည်း။
၁၀။ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရကြောင်းမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
၁၁။ အလိုတော်နှင့်ညီသောဆုတောင်းခြင်းသင်ခန်းစာတွင် အလိုတော်နှင့်ညီသောဆုတောင်းခြင်းအချက်ဘယ်နှစ်ချက်ပါသနည်း။
၁၃။ မည်သည့်အချိန်၊မည်သည့်နေရာများတွင်ဆုတောင်းနိုင်သနည်း။
၁၄။ ဇာတိပကတိနှင့်ဝိညာဉ်ပကတိ သင်ခန်းစာအရ မည်သည့်ပကတိသည်အရင်ဖြစ်ပါသနည်း။
၁၅။ ရင့်ကျင့်သောသူဖြစ်ရန် မည်သည့်အရာလိုအပ်ပါသနည်း။ ဧဖက်၊၄း၂၂-၂၄ ဖတ်ပါ
၁၆။ အကြီးမားဆုံးသောအပြစ်သည် ခရစ်တော်အားမယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မည်သည့်သင်ခန်းစာတွင်လေ့လာခဲ့ကြသနည်း။

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon